• Zakopane

  • Zakopane

  • Zamość Zwierzyniec, Leżajsk

Naszą misją jest

psycholog

Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym

Wspieranie rodzin, aby było one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym

Aktualności

Warunki uczestnictwa w WTZ

Osoby niepełnosprawne będące klientami Warsztatu Terapii Zajęciowej nazywane są uczestnikami.
Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do WTZ w Rymanowie:

kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) podanie do kierownika WTZ o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

(Dz. U. Nr 63, poz. 587)
POBIERZ

Najnowsze galerie zdjęć

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

+ 9

Jubileusz 20-lecia PSONI

"Bal Europejski"- Nowy Styl

+ 5

Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w